Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor dhe Master për afatin e Nëntorit 2018/2019
8 Nëntor, 2019 MË SHUMË
UKZ DHE CEYOND SHOHIM MUNDËSITË E BASHKËPUNIMIT
8 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor për afatin e Nëntorit 2018/2019
8 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master
8 Nëntor, 2019 MË SHUMË