U mbajt ushtrimi praktik – këqyrja e vendit të ngjarjes
13 Qershor, 2022 MË SHUMË
Studentët e Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave Kompjuterike vizituan Qendrën Kosovare të Inovacionit
13 Qershor, 2022 MË SHUMË