Angazhimet per QLSHD te miratuara nga Keshilli I Fakultetit Juridik
21 Tetor, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020
21 Tetor, 2019 MË SHUMË
Vazhdohet afati i Konkursit për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2019/2020
21 Tetor, 2019 MË SHUMË