Ftoheni të jeni pjesë e testit TOEFL që do të mbahet më 13 TETOR 2019 në UKZ
25 Shtator, 2019 MË SHUMË
Asambleja Parlamentare e NATO-s ka shpallur konkurs në pozitën: Asistent në Programin e Kërkimit për vitin 2020 (Janar-Qershor).
25 Shtator, 2019 MË SHUMË