U mbajt Kuvendi Zgjedhor i Sindikatës së UKZ-së
21 Tetor, 2021 MË SHUMË
Ftesë për Konferencë me temën ,, Forcimi i transferit të teknologjisë në EU”
21 Tetor, 2021 MË SHUMË