Ftesë për Konferencë me temën ,, Forcimi i transferit të teknologjisë në EU”

21 Tetor, 2021

Të nderuar,

Në kuadër të aktiviteteve të JRC- EU, ju informojmë rreth Konferencës ,, Forcimi i transferit të teknologjisë në EU”  që do të mbahet nga 17-19 Nëntor 2021.

Konferenca është e hapur për ekspertë nga organizatat kërkimore, universitetet, industria, autoritetet publike dhe konsulentët.

Detajet e Konferencës, regjistrimit dhe pjesëmarrjes mund ti gjeni ne linkun:

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/strengthening-technology-transfer-eu.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj!

Conference 17- 19 November 2021- Strengthening Technology Transfer in the EU – Focus on the Western Balkans and South-East Europe