Afati i paraqitjes së provimeve në Fakultetin e Edukimit, Shkencave Kompjuterike dhe Shkencave Aplikative – niveli bachelor dhe master – Afati i Shtatorit 2022/2023
7 Gusht, 2023 MË SHUMË