Mirënjohja është tregues se UKZ nuk i harron studentët e Alumnit të cilët janë pasqyra e Universiteti
22 Mars, 2021 MË SHUMË
Programi për asistent të hulumtimeve 2021 (Korrik – Tetor 2021)
22 Mars, 2021 MË SHUMË