Komisioni Parlamentar për Arsim zgjedh Universitetin Publik “Kadri Zeka” si destinacionin e parë për vizitë në Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë
21 Shkurt, 2024 MË SHUMË