Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Avni Islami
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Njotim nga lënda: “Shteti dhe Qeverisja”
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Appel à candidature // Thirrje për aplikim : bursa të qeverisë së Francës 2018
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës
2 Maj, 2018 MË SHUMË
Lista e studentëve të zgjedhur të UKZ për pjesëmarrje në Aktivitetet e projektit ERASMUS + REBUS
2 Maj, 2018 MË SHUMË