Njotim nga lënda: “Shteti dhe Qeverisja”

2 Maj, 2018
Njoftohen studentët e programit Master se provimi në lëndën  “Shteti dhe Qeverisja” tek Prof. Urtak Hamiti do të mbahet me  08.05.2018 në ora 11.00 në sallën A31