Prezantohet drafti i Planit Strategjik të UKZ-së për periudhën 2023 – 2028
24 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2023
24 Nëntor, 2023 MË SHUMË