Fakulteti i Edukimit ka organizuar punëtorinë e radhës në bashkëpunim me CARITASIN dhe Institutin Pedagogjik të Kosovës
31 Mars, 2022 MË SHUMË
Studentë të FSHK kanë prezantuar punime praktike për projektet SEW
31 Mars, 2022 MË SHUMË
Thirrje e hapur për programin për punë praktike në OSBE
31 Mars, 2022 MË SHUMË
Thirrje për studentët që të jenë pjesë e projekti ACCESS i financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim – ADA
31 Mars, 2022 MË SHUMË