Prezantimi i rezultateve të arritura në trajnimin në kuadër të projekteve SMAHPC dhe SIAHDPC
19 Shtator, 2022 MË SHUMË