Ftesë/Konferenca “Vlerësimi dhe rezultatet e para të Pilot Projektit: Klasa e I-V, qasja me mësimdhënës lëndor”
21 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Nëntorit 2018
21 Nëntor, 2018 MË SHUMË