Ftesë/Trajnim për të drejtat pronësore për studentet e Fakultetit Juridik, me fokus në ekspertizen e OSBE-së në këtë fushë
28 Tetor, 2019 MË SHUMË
Intervista e Prof.Ass. Dr. Mensur Neziri rreth pilot projektit “Klasa 1-5, një apo më shumë mësues”
28 Tetor, 2019 MË SHUMË
Orari i mbrojtjes së temave të Diplomës te Prof. Refik Kryeziu
28 Tetor, 2019 MË SHUMË