Drejtues të UKZ-së kanë pritur në takim profesorin e Iowa-së Curt Youngs
3 Qershor, 2022 MË SHUMË
Konkluzionet e konferencës Annual 2022/“Drejtësia pozitive dhe sundimi i ligjit”
3 Qershor, 2022 MË SHUMË
Libri për metodologjinë e edukimit gjithëpërfshirës tani në duart e studentëve të UKZ
3 Qershor, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së pjesë e trajnimit në kuadër të projektit QUADIC
3 Qershor, 2022 MË SHUMË