U mbajtën takimet me ekspertët ndërkombëtarë për riakreditim institucional të UKZ-së
8 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik
8 Shkurt, 2024 MË SHUMË