Urimi i Rektorit Bajram Kosumi për fillimin e vitit të ri akademik
1 Tetor, 2015 MË SHUMË
Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka” filloi vitin e ri akademik 2015/2016
1 Tetor, 2015 MË SHUMË