Fakultetit Ekonomik përgatitet për implementimin e QuickBooks në programin Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar
16 Qershor, 2023 MË SHUMË