Studentët e FSHK-së prezantuan Platformën Digjitale të punuar për Fermerët e Komunës së Gjilanit (PDFKGJ)
27 Dhjetor, 2023 MË SHUMË