Në UKZ është mbajtur punëtori në kuadër të projektit ResearchCult
4 Qershor, 2021 MË SHUMË
Ftohen studentët të aplikojnë për ESE në kuadër të projektit “A ki Kompetencë?!”
4 Qershor, 2021 MË SHUMË