Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin master për vitin akademik 2023/2024
11 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Studentët e Fakultetit Juridik vizituan Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe Gjykatën Themelore në Gjilan
11 Dhjetor, 2023 MË SHUMË