UKZ dhe AKP nënshkruajnë marrëveshje mirëkuptimi
18 Tetor, 2017 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018 – Fakulteti Juridik
18 Tetor, 2017 MË SHUMË
Njoftim për bursa nga DAAD
18 Tetor, 2017 MË SHUMË
Konkurs i jashtëm për Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit
18 Tetor, 2017 MË SHUMË