Shpallje për Hulumtuesin e vitit 2022
23 Shkurt, 2023 MË SHUMË
U mbajt punëtoria “Arritja e Qëllimeve Strategjike Edukative përmes Edukimit të Konceptit të Rezultateve të Mësimit”
23 Shkurt, 2023 MË SHUMË