Vendim për lejim të transferit apo ndërrimit të statusit të studentit-Fakulteti Ekonomik
18 Nëntor, 2016 MË SHUMË
Vendim për lejim të transferit apo ndërrimit të statusit të studentit-Fakulteti Juridik
18 Nëntor, 2016 MË SHUMË