Ministri i MASHT-it qëndroi në UKZ
5 Qershor, 2017 MË SHUMË
Vendimet e Komisionit të Konteksteve dhe Ankesave
5 Qershor, 2017 MË SHUMË
Fakulteti Ekonomik mban takim përmbyllës akademik
5 Qershor, 2017 MË SHUMË