Vendimet e Komisionit të Konteksteve dhe Ankesave

5 Qershor, 2017

Shqyrtimi i ankesave të dorëzuar nga aplikantët: Drita Milazimi, Bardhy Syla dhe Florim Mustafa, në procedurën  e rekrutimit RN00001675- Menaxher Personeli:

Vendime-Komisioni i Ankesave

Shkarko