Njoftim per konsultime nga Prof. Xhevat Sopi
26 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi
26 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Bursa nga qeveria hungareze per studentet kosovarë
26 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga profesori Fejzullah Hasani per studentet e nivelit master, programi: e-qeverisja
26 Nëntor, 2020 MË SHUMË