Njoftim rreth mbajtjes se provimeve tek Prof. Arben Mustafa
13 Shtator, 2017 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” ka mbyllur konkursin e dytë të studimeve baçelor për pranimin e studentëve të rinj
13 Shtator, 2017 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” urë lidhëse mes bizneseve kosovare dhe tregut ndërkombëtar
13 Shtator, 2017 MË SHUMË
Konkurs për bursë të cilën e ofron Unionin i Bizneseve Shqiptare në Gjermani
13 Shtator, 2017 MË SHUMË