UKZ ka realizuar mobilitetin e bashkëpunimit me Universitetin “Celal Bayar University” nga Manisa e Turqisë
21 Prill, 2022 MË SHUMË
UKZ pjesë e punëtorisë së projektit ENEMLOS mbi klinikat juridike
21 Prill, 2022 MË SHUMË