Vendim per shtyrjen e provimeve -Afati i Janarit 2020/2021
9 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Ftesë/Infoshare-event prezanton platformën EduMEET – 10 shkurt, nga ora 14:00 deri 15:30
9 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e punimeve – UT Journals, Universiteti i Tetovës
9 Shkurt, 2021 MË SHUMË