Thirrje për paraqitjen e punimeve – UT Journals, Universiteti i Tetovës

9 Shkurt, 2021

I nderur komunitet kërkimor,

Ju ftojmë të paraqisni kontributet tuaja të vlefshme në Revistat e UT (University of Tetova), përmes Sistemit të Menaxhimit të Kërkimit ( https://eservices.unite.edu.mk:4433/rms/ ).

Kriteret dhe detaje të tjera mund të gjenden në Web-faqen e Revistave:

Acta Medica Balkanica  Vol. 6 | 2021

Albanologjia  Vol. 8 | 2021

Economic Vision  Vol. 8 | 2021

Filologjia  Vol. 9 | 2021

Education  Vol. 3 | 2021

Food Technology and Nutrition Vol. 4 | 2021

JAS – SUT Vol. 7 | 2021

Natural Sciences and Mathematics  Vol. 6 | 2021

Justicia  Vol. 9 | 2021

Philosophica  Vol. 8 | 2021

Sport & Health  Vol. 8 | 2021

Revistat kërkojnë të botojnë punën origjinale që demonstron monedhën dhe rëndësinë për fushën e studimit të adresuar. Punimet e paraqitura do të rishikohen dy herë nga kolegët e tjerë nga fushat specifike të përfshira në Revista.

Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është 31 Mars, 2021.