Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
30 Janar, 2024 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur takim ku ka diskutuar rreth draftit të UA të MASHTI-t për financimin e IPAL bazuar në performancë
30 Janar, 2024 MË SHUMË
Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Ekonomik
30 Janar, 2024 MË SHUMË