UKZ ka rishikuar Strategjinë Zhvillimore të UKZ-së 2017-2022
15 Dhjetor, 2020 MË SHUMË
STUDENTËTË E UKZ DO TE MBAJNE MËSIMIN PRAKTIK EDHE NE KOMUNËN E FERIZAJIT
15 Dhjetor, 2020 MË SHUMË