Fjala e Dritëlinda Hajdari në Ceremoninë e Diplomimit të studentëve të UKZ
29 Tetor, 2018 MË SHUMË
Fjala e studentit Astrit Agaj në Ceremoninë e Diplomimit të Studentëve të UKZ
29 Tetor, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Programin master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
29 Tetor, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në afatin plotësues- Programi master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
29 Tetor, 2018 MË SHUMË