Raportet e Komisioneve Recenzuese në Fakultetin Ekonomik
26 Tetor, 2023 MË SHUMË
Në kuadër të projektit TAKE është mbajtur trajnimi “Prindërit dhe motivimi i fëmijëve“
26 Tetor, 2023 MË SHUMË
Profesori i UKZ-së Arben Sahiti pjesë në mobilitet në kuadër të projektit ICM
26 Tetor, 2023 MË SHUMË
Live Event në FB – “How to Find Work as a Freelancer”
26 Tetor, 2023 MË SHUMË