Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare bashkëpunimi me Universitetin e Kastamonias nga Turqia
6 Prill, 2016 MË SHUMË