Zgjerohet pilot projekti i UKZ-së ‘’Më shumë se një mësues për ciklin fillor’’
9 Shtator, 2019 MË SHUMË
Buletini Nr.10 – Fakulteti Juridik
9 Shtator, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Shtatorit 2018/2019
9 Shtator, 2019 MË SHUMË