Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Shtatorit 2018/2019

9 Shtator, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor   se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2018/2019 mund të bëhet edhe me datë  09.09.2019 deri ora 15:59.