PS i UKZ kanë realizuar disa aktivitete me karakter humanitar
7 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt ligjërata“Të Drejtat e Njeriut – Garantimi i të drejtave pronësore të barabarta në Kosovë”
7 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Konkurs për punë praktike për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”
7 Dhjetor, 2017 MË SHUMË