Në UKZ gjatë punëtorisë së projektit SMAHPC janë diskutuar pikat kyçe të tij
24 Janar, 2019 MË SHUMË
Lajmrim
24 Janar, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Xhevat Sopi
24 Janar, 2019 MË SHUMË