Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, kanë qëndruar zyrtarë të Agjencisë së Akreditimit e Kosovës
19 Shkurt, 2016 MË SHUMË
Ftesë për aplikim për bursa në YCS Raundi X
19 Shkurt, 2016 MË SHUMË