Universiteti “Kadri Zeka” dhe Shoqata Kulturore “Dom Mikel Tarabulluzi” nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
8 Shtator, 2017 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e provimit nga lënda Financat e Koorporatave
8 Shtator, 2017 MË SHUMË