Misioni i OSBE-së në Kosovë ka organizuar ligjëratë në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan për qeverisjen e mirë
23 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Njoftim per konsultime nga profesori Berat Aqifi
23 Nëntor, 2017 MË SHUMË