Njoftim per konsultime nga profesori Berat Aqifi

23 Nëntor, 2017

Njoftohen studentet te cilet iu kane nenshtruar provimeve nga lendet:

  • Konsumi dhe e drejta e konsumatorit
  • Klinika juridike civile
  • E drejta e detyrimeve
  • Financat dhe e drejta financiare
  • E drejta familjare dhe trashegimore
  • E drejta procedurale civile 1;

Notat ne SEMS jane te vendosura si dhe konsultimet eventuale do te mbahen me date 23.11.2017 E enjte prej ores 14.30-15.00, salla A25.

Prof.ass.dr Berat Aqifi