Njoftim për regjistrimin e semestrit, vendosjen e notave dhe regjistrimin e lëndëve në nivelin bachelor dhe master
10 Mars, 2021 MË SHUMË