Studentët e UKZ trajnohen mbi përdorimin e programit SPSS
11 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur ligjëratë në kuadër të javës kundër korrupsion
11 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është mbajt sesion informues për Aplikim në programin Global UGRAD 2019-2020
11 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri
11 Dhjetor, 2018 MË SHUMË