Zgjedhja e specializmit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për studentët e vitit të tretë
3 Tetor, 2018 MË SHUMË
Shikohen mundësitë e bashkëpunimit mes UKZ-së dhe Caritasit Zviceran
3 Tetor, 2018 MË SHUMË