Zgjedhja e specializmit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për studentët e vitit të tretë

3 Tetor, 2018

Studentët e vitit të tretë, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, e kanë obligim që të zgjedhin njërin nga dy specializimet:

  1. Informatika për ekonomi
  2. Inxhinieri softuerike dhe web-dizajni

Zgjedhja e specialiimit mund te behet nga data 3.10.2018 deri 7.10.2018

Për të zgjedhur specializimin Kliko këtu